Відкрита лекція для аспірантів запрошеного професора Марека Рембежа – доктора габілітованого наук гуманістичних, професора Сілезького університету в Катовіцах (Республіка Польща)