Цілі та завдання функціонування Центру

Основна ціль – створення в університеті освітньої екосистеми MoPED задля модернізації змісту вищої освіти у контексті вдосконалення професійної підготовки вчителів для Нової української школи з використанням інноваційних педагогічних технологій.
Завдання:
– поширення кращих європейських практик викладання STEAM-предметів, досвіду використання інноваційних інструментів і методів навчання/викладання у закладах дошкільної, загальної середньої та вищої освіти, а також закладів позашкільної освіти;
– розвиток цифрової компетентності викладачів вищої школи, студентів, практичних педагогів закладів освіти різних типів;
– проведення на належному рівні освітніх семінарів (вебінарів), онлайн-зустрічей, інтернет-конференцій тощо з допомогою сучасного обладнання Центру ІОТ;
– забезпечення співпраці між університетом та закладами освіти різного рівня, асоціаціями освітян щодо популяризації STEAM-освіти та активізації інноваційної педагогічної діяльності в реґіоні, а також підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
– розширення співпраці з університетами-партнерами міжнародного проекту програми ЄС Еразмус+ KA2 «Модернізація вищої педагогічної освіти з використання інноваційних інструментів викладання-MoPED» (№586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP) щодо проведення спільних заходів, тренінгів, розроблення спільних курсів для модернізації змісту вищої педагогічної освіти України засобами педагогічних інновацій;
– запрошення вчених з інших країн для читання лекцій, проведення тренінгів для студентів і педагогів-практиків, у т.ч. з використанням відеоконференцзв’язку сервера Cisco WebEx.