Пріоритетні напрями діяльності Центру ІОТ

Діяльність Центру ІОТ передбачає залучення усіх структурних підрозділів університету, в яких здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями 013 Початкова освіта та 014 Середня освіта.
Основні напрями роботи Центру ІОТ:
– впровадження в освітній процес університету нових навчальних дисциплін, розроблених у рамках проекту MoPED: «Інноваційні технології у STEM-освіті» (магістерський рівень, 014.05 Загальна освіта (біологія і здоров’я людини), «Методика електронного навчання в початковій школі» (магістерський рівень, 013 Початкова освіта), «Медіадидактика початкової школи» (бакалаврський рівень, 013 Початкова освіта), «Геокультурна наукова грамотність» (магістерський рівень, 013 Початкова освіта, спеціалізація «Англійська мова і література»);
– створення та популяризація бази цифрових освітніх ресурсів та інструментів для використання в освітньому процесі закладів різних типів (заклади дошкільної освіти, заклади загальної середньої освіти, заклади позашкільної освіти, заклади вищої освіти (у т.ч. з інклюзивним/інтегрованим навчанням), заклади післядипломної педагогічної освіти) у викладанні предметів STEAM;
– використання, розроблення і популяризація серед студентів та освітян краю віртуальних лабораторій та дослідницьких навчальних середовищ платформи Go-Lab (https://www.golabz.eu/);
– розроблення навчально-методичного забезпечення з використання технологій віртуальної реальності у закладах загальної середньої та вищої освіти;
– підготовка навчального курсу для студентів, педагогів закладів загальної середньої та позашкільної освіти з розвитку конструкторсько-технологічних здібностей дітей засобами ЛЕГО-технологій;
– створення мережі 3D принтерів для дистанційної роботи із закладами освіти міста Івано-Франківська та Івано-Франківської області, передусім сільської/гірської місцевості; надання консультацій, методичної підтримки педагогам шкіл з моделювання та друку тривимірних об’єктів на 3D принтері, та їх використання в освітньому процесі;
– розроблення методичного забезпечення з використання цифрових технологій у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами (співпраця з Науково-дослідним центром когнітивної психології та психотерапії та кафедрами університету);
– розроблення серії майстер-класів (тренінгів) для студентів, педагогів, випускників шкіл з розвитку медіаграмотності та медіакультури;
– розроблення і презентація навчальних ігор, підготовка наукових студентських робіт міждисциплінарного спрямування у контексті синергії міжнародних проектів ERASMUS+«MoPED: Модернізація вищої педагогічної освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (№ 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP) та «GameHub: співпраця університетів та підприємств в ігровій індустрії в Україні» (№56128-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP);
– проведення наукових масових заходів різного рівня (у т.ч. онлайн): семінари/вебінари, конференції, тренінги з популяризації інноваційних освітніх технологій у вивченні предметів STEAM;
– проведення заходів із підвищення кваліфікації для педагогічних працівників Івано-Франківської області; випускників закладів загальної середньої освіти.