НА БАЗІ ЦЕНТРУ «PNU ECOSYSTEM» ВІДБУЛИСЯ КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

09-12 грудня на базі Центру інноваційних освітніх технологій «PNU EcoSystem» проходили курси підвищення кваліфікації для науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої та вищої медичної освіти на тему: “Професійний розвиток викладача в умовах цифровізації освіти”. До курсів у форматі онлайн було залучено 25 учасників.

У перший день роботи професори Олена Будник та Інна Червінська разом з учасниками – викладачами ІваноФранківського національного медичного університету – розглянули особливості професійного розвитку науково-педагогічних працівників у сучасних умовах, інноваційний досвід українських університетів з урахуванням викликів війни, техніки інформаційної гігієни та медіаграмотності викладача ЗВО в умовах воєнного стану, а також технології формувального оцінювання результатів навчання студентів.

На тренінгах також було представлено інноваційні цифрові інструменти та ресурси, які сьогодні особливо затребувані в умовах дистанційного та змішаного навчання здобувачів освіти (професорка Тетяна Качак, доцентка Вікторія Гнєзділова), деякі прийоми проведення студентських дебатів (доцентка Тетяна Близнюк), освітні тренди в умовах розвитку цифрового суспільства: МВОК, іммерсивне навчання, Agile-технології, мікронавчання (доцентка Катерина Фомін), а також методи використання машинного навчання для категоризації візуальної інформації (ст. викладач Михайло Котик).

Програмою курсів передбачено удосконалення інноваційної, інформаційно-комунікаційної, цифрової та медійної компетентностей викладачів, передусім щодо вміння застосовувати онлайн-сервіси для візуалізації навчального матеріалу, оцінювання результатів навчання; навичок упровадження медіаосвітніх технологій і забезпечення зворотного зв’язку в освітньому процесі.

Всі учасники відповідно до програми курсів отримали Свідоцтва про підвищення кваліфікації в обсязі 30 академічних годин (1,0 кредит ЄКТС).