ЗАВЕРШЕНО ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДИКА Е-НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ» У РАМКАХ ПРОЄКТУ MOPED

Маґістранти спеціальності 013 «Початкова освіта» успішно завершили вивчення навчальної дисципліни «Методика е-навчання в початковій школі», яка була впроваджена в освітній процес університету у рамках проєкту програми ЄС Еразмус+ «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання – MoPED» (№ 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP). Навчальний контент для студентів розміщений на платформі Moodle та сайті дистанційної освіти університету, де цьогоріч на курс зареєстровано 64 студенти заочної і 15 – денної форми навчання.

Як зауважує розробник – докторка педагогічних наук, професорка Олена Будник, навчальний курс спрямований на розвиток у студентів цифрової компетентності, зокрема: здатності критично оцінювати цифровий контент, безпечно використовувати цифрові технології, засоби комунікації для вирішення професійно-педагогічних задач, навичок етичної поведінки в інформаційно-комунікаційному середовищі. Через упровадження воєнного стану, вивчення курсу у цьому семестрі майбутніми вчителями здійснювалося у дистанційному форматі. Однак маємо позитивні відгуки маґістрантів, котрі уже успішно застосовують набуті навички у практиці роботи з учнями початкової школи, оскільки значна частина з них уже працевлаштовані за фахом. Тому, не зважаючи на виклики війни, вони успішно впроваджують кращі європейські практики, інноваційні підходи цифрової освіти у Новій українській школі.