ГЕОКУЛЬТУРНА НАУКОВА ГРАМОТНІСТЬ – четвертий рік поспіль

Вже четверте покоління студентів Педагогічного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника вивчають дисципліну Геокультурна Наукова Грамотність, розроблену у рамках міжнародного проєкту ЄС ЕРАЗМУС + КА2 «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання» (MoPED), № 586098-ЕРР-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP. Магістри другого курсу продемонстрували неабиякі креативні здібності та підкреслили свою готовність до роботи в Новій Українській школі.

Цьогоріч військова агресія росії в Україні не дала можливості студентам працювати у традиційному форматі і скористатися усіма можливостями Інноваційного класу “PNU EcoSystem”. Попри те, дистанційне навчання не завадило студентам розкрити свій творчий потенціал і проявити педагогічну майстерність. Адже висока обізнаність студентів у роботі з цифровими інструментами, отримані нові знання та навички, інноваційні прийоми та методи викликали особливий інтерес та мотивацію, з якими студенти працювали на заняттях та під час самостійної роботи.

Викладачка інноваційного курсу, доцентка кафедри педагогіки початкової освіти, Тетяна Близнюк зазначила, що аналіз індивідуальних та групових проєктів, створених майбутніми педагогами, дав можливість стверджувати про якісну роботу усіх учасників освітнього процесу, досягнуті результати навчання, сформовані компетентності та реалізовану мету дисципліни. Розроблений студентами освітній контент уже є вагомою частиною портфоліо студентів – майбутніх учителів початкової школи і безперечно буде використаний ними у майбутній професійній діяльності.