ПОШИРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРО НАВЧАЛЬНУ ДИСЦИПЛІНУ «GEOCULTURAL SCIENTIFIC LITERACY»

Випускники-магістранти кафедри педагогіки початкової освіти продовжують вивчати англомовну навчальну дисципліну «Геокультурна наукова грамотність», яка була впроваджена в освітній процес університету у рамках проєкту програми ЄС Еразмус+ «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання – MoPED» (№ 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP) (розробник дисципліни: кандидатка педагогічних наук, доцентка Тетяна Близнюк).

Дисципліна спрямована на розвиток у студентів цифрової компетентності, зокрема: здатності аналізувати та створювати якісний цифровий навчальний контент, безпечно використовувати цифрові технології та засоби онлайн комунікації для вирішення професійно-педагогічних задачПід час вивчення дисципліни студенти навчилися працювати з цифровими інструментами Kahoot, Mentimeter, Flipgrid, інтегруючи інноваційні методики та технології у власні розробки фрагментів уроків з «Англійської мови» та «Я досліджую світ для учнів початкової школи». За відгуками магістрантів, викладання даної дисципліни сьогодні на часі, адже  в умовах пандемії COVID-19 використання саме онлайн методів комунікації зі здобувачами освіти є надзвичайно актуальним.  Особливого зацікавлення у студентів викликала ідея створення навчальної гри «Guess Who?», метою якої було ознайомлення учнів із видатними науковцями України, Британії та США й їх винаходами.

Цьогоріч лекційні заняття проходили у форматі онлайн, а практичні заняття – у змішаному. На початку семестру студентам пощастило працювати у Центрі інноваційних освітніх технологій «PNU EcoSystem» з використанням можливостей інноваційного класу як складової освітньої екосистеми MoPED. Навчальний контент для студентів розміщений на платформі Moodle.