МАГІСТРАНТИ ФАКУЛЬТЕТУ ПРИРОДНИЧИХ НАУК ВИВЧАЮТЬ НОВУ ДИСЦИПЛІНУ В РАМКАХ ПРОЄКТУ MOPED

Уже другий рік поспіль студенти  ОР “Магістр” спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) факультету природничих наук опановують нову дисципліну “Інноваційні технології у STEM – освіті”, яка розроблена та внесена до освітньої програми у рамках міжнародного проєкту ERASMUS+ «MoPED» № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP. Мета курсу – ознайомити студентів із новітніми освітніми трендами та методикою створення дослідницького середовища для предметів STEM, онлайн лабораторіями, симуляціями, а також забезпечити їх необхідним  обсягом практичних вмінь і навичок у викладанні біології у середніх, старших класах та ЗВО відповідно до сучасних вимог. У викладанні курсу значну увагу приділено вивченню сучасних освітніх технології: дослідницько-орієнтоване навчання (Inquiry based learning), метод проектів (Project-based learning), колаборативне навчання (Collaborative learning), дуальне навчання (Dual Learning). До заліку магістранти створили та презентували власні е-освітні дослідницькі середовища (ILS).

Вивчення дисципліни відбувалося у новоствореному “Центрі освітніх технологій”. Під час проведення лекцій та практичних занять, студенти працювали у різних просторах інноваційного класу: ІТ-Space використовували для ознайомлення з інтерактивними методиками: “перевернуте” навчання (flipped Learning), метод проектів (Project-based learning) та ін. STEAM-lab дозволила використовувати інноваційні електронні ресурси для пошуку інформації, розвитку творчості студентів, стимулювання мотивації до вивчення та інтеграції STEM-предметів, навичок партнерської співпраці. Простір Mobile Learning Space використовували під час створення та демонстрації презентацій в індивідуальній чи груповій формі, досліджень, розробки нових уроків, а також для самостійного доступу до освітніх ресурсів, вивчення електронних засобів навчання. У Presentation Space студенти-магістри демонстрували розробки власних уроків з використанням технології “перевернутого” навчання (Flipped learning) та е-освітні дослідницькі середовища (ILS).

Ситуація із захворюванням на Covid 19 та введення карантинних обмежень внесли свої корективи в освітній процес, змусивши студентів та викладачів університету перейти на навчання онлайн. Тому вивчення нового і цікавого курсу здійснюється також на дистанційній платформі Moodle.