МАЙБУТНІ ПЕДАГОГИ ЗАВЕРШИЛИ ВИВЧЕННЯ НОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДИКА ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ» У РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО ПРОЄКТУ ПРОГРАМИ ЄС ЕРАЗМУС+ MOPED

У Центрі інноваційних освітніх технологій «PNU EcoSystem» завершено апробацію нової навчальної дисципліни «Методика електронного навчання в початковій школі», яка була впроваджена в освітній процес університету у рамках міжнародного проєкту програми ЄС Еразмус+ «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання – MoPED» (№ 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP) (розробник: керівник академічної групи проєкту MoPED, доктор педагогічних наук, професорка Олена Будник). До вивчення нового курсу було залучено 59 магістрантів денної форми і 144 – заочної форми навчання педагогічного факультету.

Завдяки технологічному та педагогічному дизайну Центру у процесі навчання було передбачено можливості інноваційного класу як складової освітньої екосистеми MoPED, зокрема роботу студентів у різних навчальних просторах (ІТ-простір, простір мобільного навчання, презентаційний простір, STEAM-lab, простір рефлексії, конференц-простір) з використанням комп’ютерів, планшетів, електронного фліпчарта SMART у комплекті з мобільним стендом, інтерактивної SMART Board та ін. Студентка Ірина Турчин зазначає: «Заняття проводилися в сучасному освітньому просторі, що максимально наближено наближений до того, який передбачений у Новій українській школі, і це мотивувало моїх одногрупників до дружньої творчої праці, не зважаючи, що ми навчались в університеті уже останній семестр. Особливо цікаво для нас було створювати навчальні відео та шкільну інфографіку».

Рома Вагилевич – студентка, котра входить до складу університетської Комісії з питань якості освіти, – переконана в тому, що зміст курсу надзвичайно потрібний, корисний і сучасний, оскільки кваліфікований педагог повинен на належному рівні не лише вміти працювати з сучасними технічними засобами навчання, а й використовувати кращий європейський досвід щодо застосування електронних освітніх ресурсів у роботі з учнями початкової школи. Випускниця Ольга Лесюк, яка уже має досвід роботи у школі І-го ступеня, зауважує на важливості використання в освітньому процесі таких інструментів і засобів навчання, як: дослідницькі е-освітні середовища (Inquiry Learning Spaces), онлайн лабораторії, навчальні ігри та симуляції, короткі навчальні відео, передусім у вивченні предметів STEAM (математика, інформатика, дизайн і технології, «Я досліджую світ», мистецтво), що були предметом вивчення цього курсу. Випускниця зізнається, що використовує отриманні вміння у проведенні інтеґрованих уроків у 3 класі.

Професорка Олена Будник вважає, що в результаті вивчення нової дисципліни студенти навчилися практично використовувати електронні освітні ресурси, на яких розміщується необхідна інформація та цифрові інструменти для освітніх цілей; застосовувати методи онлайн комунікації для обміну інформацією з колегами для вирішення освітньо-професійних завдань; оцінювати зміст освіти в початковій школі на предмет використання сучасних методів електронного навчання, в т.ч. в умовах інклюзії; використовувати інноваційні технології навчання у роботі з учнями при вивченні певної освітньої галузі/предмету початкової школи; працювати з комп’ютерними мережами, застосовувати ІКТ для організації освітнього процесу та ін. Важливо, що майбутні вчителі мали змогу здобути вміння щодо застосування різноманітних методик викладання (мобільне навчання (Mobile Learning), проектне навчання (Project Based learning) тощо, у т.ч. у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами.

 

Довідково: навчальна дисципліна «Методика електронного навчання в початковій школі» внесена в Освітню програму підготовки майбутніх педагогів спеціальності 013 Початкова освіта (ОР магістр) у Прикарпатському національному університеті з 01 вересня 2019 року у рамках міжнародного проєкту програми ЄС Еразмус+ «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання – MoPED» (№ 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP).