У ЦЕНТРІ ЗА СПРИЯННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНСТВА З ЯКОСТІ ОСВІТИ ВІДБУЛИСЯ ТРЕНІНГИ З АКРЕДИТАЦІЇ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ЗА НОВОЮ МОДЕЛЛЮ

23-24 грудня у Центрі інноваційних освітніх технологій “PNU-EcoSystem” Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника відбулися тренінгові заняття «Акредитація освітніх програм за новою моделлю: сутність, перші уроки, шляхи вдосконалення», які були організовані завдяки ректорату та за сприяння Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. У заходах взяли участь реґіональні експерти та ґаранти освітніх програм, керівники структурних підрозділів закладів вищої освіти міста Івано-Франківська.

У вітальному слові ректор університету професор Ігор Цепенда наголосив на актуальності ознайомлення з нормативно-правовими засадами та методичними рекомендаціями стосовно усіх процедур акредитації та своєчасності таких обговорень у перехідний період в організації акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти.

У перший день тренінгу спікерами виступили: президент Міжнародного фонду досліджень освітньої політики, заступник міністра освіти і науки України (2009-2010 рр.), професор Варшавського університету Тарас Фініков та заступник міністра освіти і науки України (2016-2019 рр.), професор Юрій Рашкевич, котрі надали корисні теоретичні та методичні поради щодо підготовки до проведення акредитації освітніх програм за новими правилами на основі “Методичних рекомендацій щодо застосування критеріїв оцінювання якості освітньої програми», “Форм звіту самооцінювання”, “Порадника щодо заповнення відомостей самооцінювання освітньої програми”, “Рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти стосовно запровадження внутрішньої системи забезпечення якості”, рекомендацій щодо організації студентоцентрованої освіти та опису результатів навчання майбутніх фахівців тощо. Надзвичайно цікавими були практичні кейси щодо аналізу освітніх програм, над якими учасники працювали у групах.

Другий день тренінгових занять учасники мали змогу спілкуватися онлайн: голова ГЕР в галузі знань 07 «Управління та адміністрування», доктор економічних наук, професор Національного університету «Дніпровська політехніка» Артем Бардась та голова ГЕР в галузі знань 03 «Гуманітарні науки», доктор історичних наук, професор Бердянського державного педагогічного університету Ігор Лиман. Завдяки використання відеоконференцзв’язку сервера Cisco WebEx було здійснено понад 20 підключень із різних місць Івано-Франківська, учасники мали змогу почути відповіді на конкретні запитання щодо підготовки документації та проведення акредитації освітніх програм за певними спеціальностями.

Не менш цікавою виявилась практична робота з кейсами «Оцінювання практик» протидії закладів вищої освіти проявам академічної недоброчесності», яку запропонував член Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти, кандидат технічних наук, доцент Сумського державного університету Артем Артюхов, де йшлося про дискусійні питання щодо оцінювання результатів студентських наукових праць, магістерських робіт і т.п.

Учасники дводенного тренінгу, котрі відвідали усі чотири практичні кейси, отримають сертифікати про підвищення кваліфікації. Сподіваємося, що проведення таких зустрічей стане доброю традицією в нашому університеті.