МЕДІАДИДАКТИКА ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: ВИВЧАЄМО ІННОВАЦІЙНІ КУРСИ – ВДОСКОНАЛЮЄМО ФАХОВУ МАЙСТЕРНІСТЬ ПЕДАГОГА

Впродовж першого семестру 2019-2020 навчального року студенти педагогічного факультету спеціальності «Початкова освіта» опановували ази медіаграмотності під час вивчення інноваційного курсу «Медідидактика початкової школи», який введено до освітньої програми підготовки вчителів початкових класів у контексті реалізації Міжнародного проекту ЄС Еразмус + КА2 № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання – MoPED».
Провідна мета та завдання курсу: підвищити рівень медійної грамотності, розвивати навики критичного мислення, цілісного сприйняття та критичного оцінювання інформації в різних медіаджерелах, удосконалювати вміння застосовувати інноваційні мультимедійні технології в освітній діяльності педагога.
Студенти під час лекцій та практичних занять мали можливість ознайомитися з інноваційними трендами та напрямами розвитку медіадидактики, вивчити потенційні можливості медійних засобів та інноваційних медіаосвітніх технологій, щоб успішно їх застосовувати під час майбутньої практичної діяльності в освітньому просторі Нової української школи.
Перед початком занять розробник інноваційного курсу – Інна Червінська (Inna Chervinska), член академічної групи проекту, доцент кафедри педагогіки початкової освіти ознайомила студентів зі змістом навчальної дисципліни, розкрила формат співпраці та взаємодії на заняттях, представила необхідні освітні ресурси (лекційний матеріал, презентації до занять, методичні рекомендації та інформаційний супровід до організації практичних занять, завдання для самостійної роботи та індивідуально-групових навчально-дослідницьких (творчих) проектів, форми контролю знань (тестові завдання) та очікувані результати).
Особливо сподобалися студентам заняття проведені в Центрі інноваційних освітніх технологій «PNU ECO-SYSTEM», виконання практичних завдань із використанням освітньої платформи Classroom, що значно підвищило рівень їх медійної грамотності, сприяло активізації пізнавальної активності та позитивній емоційній атмосфері на заняттях.
Студенти під час вивчення курсу «Медіадидактика початкової школи» опановували основи медіаграмотності, розвивали навики критичного мислення, вчилися відрізняти фейки від правдивої інформації та грамотно верифікувати дані отримані з Інтернет-простору. А загалом – намагалися стати медійно-освіченими педагогами у сучасному інформаційному просторі.
Результати підсумкового контролю знань показали, що всі студенти успішно справилися із визначеною метою та завданнями курсу, мають на належному рівні сформовані фахові компетентності, володіють навиками роботи із медіаосвітніми технологіями та медіаресурсами, вміють успішно їх застосовувати у своїй практичній діяльності.