ПОШИРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРО НАВЧАЛЬНУ ДИСЦИПЛІНУ «GEOCULTURAL SCIENTIFIC LITERACY»

У Центрі інноваційних освітніх технологій «PNU EcoSystem» завершено апробацію нової навчальної англомовної дисципліни «Геокультурна наукова грамотність», яка була інтегрована в освітній процес у рамках міжнародного проєкту програми ЄС Еразмус+ «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання – MoPED» (№ 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP) (розробник дисципліни кандидат педагогічних наук, доцентка, член академічної групи проєкту MoPED, Тетяна Близнюк). Нову навчальну дисципліну опановували студенти магістри  – 11 денної і 29 – заочної форми навчання педагогічного факультету.

У процесі вивчення дисципліни студенти використали усі переваги просторового дизайну інноваційного класу як складової освітньої екосистеми MoPED, адже працювали у різних навчальних зонах. Зокрема, ІТ-простір, простір мобільного навчання, презентаційний простір, простір рефлексії, конференц-простір були використані для офлайн та онлайн-навчання; практики використання електронних інноваційних засобів; створення та презентація творчих завдань у індивідуальній і груповій формі; імплементації електронних інноваційних методів навчання, розвитку геокультурної наукової грамотності студентів тощо. На заняттях студенти працювали з комп’ютерами, планшетами, електронними фліпчартами SMART у комплекті з мобільним стендом, інтерактивною SMART дошкою паралельно з власними мобільними пристроями та ін.

Студентка Тетяна Слюсарчук, студентка заочної форми навчання, учителька початкової школи, зазначила: «Дана англомовна дисципліна не лише мотивувала до вивчення інноваційної інформації, а й до удосконалення ключових навичок педагога НУШ, адже багато завдань виконувалися з урахуванням інноваційних технологій навчання. Особливо імпонувало знайомство з цікавими цифровими інструментами (Kahoot, Mentimeter, Flipgrid) і робота  над створенням навчального контенту з «Англійської мови» та «Я досліджую світ» для учнів початкової школи».

Рома Вагилевич – староста магістрів денної форми навчання, висловила свою думку про беззаперечну актуальність такої дисципліни для студентів, оскільки зміст теоретичного й практичного матеріалу корисний і сучасний, а майбутній педагог повинен на належному рівні не лише вміти працювати з сучасними технічними засобами навчання й опиратися на передовий європейський досвід у цьому контексті, але й розуміти той факт, що перед ним сьогодні учень нового покоління альфа, тому зацікавити його до навчання може лише креативний педагог-іноватор.

Розробник дисципліни, доцентка Тетяна Близнюк наголошує, що в результаті вивчення нової дисципліни студенти навчилися практично використовувати цікаві цифрові інструменти, створювати цікавий контент для освітніх цілей; використовувати засоби відео комунікації для обміну інформацією з метою для вирішення освітніх завдань; застосовувати інноваційні методи формувального оцінювання знань у роботі з учнями ПШ при вивченні певної освітньої галузі/предмету початкової школи; збагатили свій активний англомовний словник новими термінами та ін. Позитивним є те, що майбутні вчителі здобули вміння щодо застосування опанованих цифрових інструментів, новітніх методик і технологій (Flipped Learning, Project-based Method та ін.) у роботі з учнями початкової школи.

 Довідково: навчальна дисципліна «Геокультурна наукова грамотність» внесена в Освітню програму підготовки майбутніх педагогів спеціальності 013 Початкова освіта (ОР магістр) у Прикарпатському національному університеті з 01 вересня 2019 року у рамках міжнародного проєкту програми ЄС Еразмус+ «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання – MoPED» (№ 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP).