УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ «НОВІ ПЕДАГОГІЧНІ ПІДХОДИ В STEAM ОСВІТІ»

26-27 вересня ц.р. викладачі Прикарпатського національного університету, котрі активно працюють у Центрі інноваційних освітніх технологій «PNU EcoSystem», взяли участь у міжнародній конференції «Нові педагогічні підходи в STEAM освіті» у рамках проекту програми ЄС Еразмус + «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання (MoPED)» (№ 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP). У Київський університет імені Бориса Грінченка, де відбувся захід, прибуло близько 200 учасників з різних країн, зокрема Польщі, Німеччини, Нідерландів, Іспанії, Кіпру та ін.
З вітальним словом до учасників конференції звернулися ректор Київського університету імені Бориса Грінченка академік НАПН України, професор Віктор Огнев’юк і ректор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника професор Ігор Цепенда.
Серед поважних зарубіжних спікерів – Тон де Йон (Ton de Jong), професор, завідувач кафедрою методики викладання (Університет Твенте, Нідерланди), Ян М. Павловскі (Jan M. Pawlowski), доктор наук, професор з інформаційних систем для бізнесу (Інститут інформатики, Університет прикладних наук Рур Вест, м. Мюльхайме-на-Руре, Німеччина), Катаржина Гдовська (Katarzyna Gdowska), Гірничо-металургійна академія імені Станіслава Сташиця, м. Краків (Польща) та ін. У конференції взяли участь: Володимир Бахрушин, доктор наук, професор, публічний експерт у сфері освітньої політики України, член Національної команди експертів з реформування вищої освіти України; Світлана Шитікова, директор Національного Еразмус+ офісу в України, Ольга Дзябенко, співкоординатор проекту MoPED (Університет Деусто, Іспанія) та ін.
Предметом обговорення були питання впровадження інноваційних методів навчання у професійній підготовці майбутніх вчителів предметів STEAM, розвитку їх цифрової компетентності та грамотності, Е-середовище сучасного університету, комп’ютинг та основи програмування в початковій школі, підвищення якості освіти в Новій українській школі, віртуальна та доповнена реальність в освіті та ін. Матеріали конференції видруковано в електронному науковому фаховому виданні «Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету» – спецвипуск «Нові педагогічні підходи в STEAM освіті»