УЧАСТЬ В ІНТЕР-ПРОЕКТНОМУ КОУЧИНГУ У РАМКАХ МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТІВ ПРОГРАМИ ЄС ERASMUS+

25 вересня ц.р. директорка Центру інноваційних освітніх технологій «PNU EcoSystem» професорка Олена Будник взяла участь в Інтер-проектному коучингу у рамках міжнародних проектів програми ЄС ERASMUS+ «MoPED – Модернізація вищої педагогічної освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (№586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP), «Цифрова рамка компетентностей для українських учителів і громадян» (№598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP), CBHE QUAERE «Система забезпечення якості в Україні: розвиток на основі стандартів і правил ENQA» за участі представників Національного Еразмус+ офісу в Україні Світлани Шитікової та Жанни Таланової, співкоординаторка проекту MoPED Ольги Дзябенко (Університет Деусто, Іспанія).

Захід, який проходив у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, дав змогу обмінятися досвідом роботи у різних проектах щодо формування цифрової компетентності педагогів, професійної мобільності, академічної доброчесності, оновлення змісту освітніх програм відповідно до нових стандартів освіти з урахуванням кращих європейських практик, забезпечення їх якості, підготовки закладів вищої освіти до акредитації освітніх програм та ін. Як зауважили учасники Інтер-проектного коучингу, на часі розроблення стандарту цифрової компетентності педагога у згідно нових  викликів реформування освіти, проектування освітніх програм підготовки фахівців, зокрема програмних результатів навчання з урахуванням тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також кращого європейського досвіду.