Завдання

Планом сталого розвитку у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника передбачено створення та забезпечення якісного функціонування в університеті освітньої екосистеми MoPED задля підвищення якості підготовки майбутніх учителів STEAM-предметів у закладах вищої освіти України з використанням кращих  європейських практик і підвищення кваліфікації педагогічних працівників у руслі вимог Нової української школи.

Завдання:

  1. Створення та функціонування в університеті Центру інноваційних освітніх технологій «PNU EcoSystem» (https://ciot.pnu.edu.ua/en/) як складової цілісної освітньої екосистеми MoPED, що сприятиме модернізації змісту вищої педагогічної освіти засобами інноваційних методик викладання.
  2. Систематичне оновлення навчально-методичного забезпечення розробленого у рамках проекту і впровадженого у систему підготовки майбутніх вчителів STEAM-предметів нових навчальних курсів.
  3. Постійне оновлення відкритого інформаційного ресурсу на платформі університеті, що сформує базу для поширення досвіду проекту і буде поповнюватися за рахунок створених викладачами навчально-методичних матеріалів, освітніх ресурсів, кейсів та ін.
  4. Упровадження в освітню програму підготовки майбутніх учителів та систему підвищення кваліфікації учителів закладів загальної середньої освіти професійного курсу англійської мови для педагогів, розробленого у рамках проєкту.
  5. Вдосконалення системи підвищення кваліфікації вчителів закладів загальної середньої освіти за рахунок використання наявного обладнання Центру та інформаційно-методичного забезпечення проєкту.
  6. Забезпечення співпраці між університетом і закладами загальної середньої освіти реґіону, установами підвищення кваліфікації педагогічних працівників, асоціаціями освітян щодо популяризації STEAM-освіти та кращих європейських практик педагогічної діяльності шляхом проведення різноманітних масових заходів (тренінгів, воркшопів, конференцій, майстер-класів та ін.).
  7. Розвиток співпраці з університетами-партнерами проєкту та іншими закладами вищої освіти України та зарубіжжя щодо проведення спільних вебінарів, тренінгів; розроблення спільних курсів для модернізації змісту вищої педагогічної освіти України засобами педагогічних інновацій для подальшого розвитку основних результатів проекту.
  8. Розповсюдження результатів проєкту MoPED за допомогою різних медіа-каналів, систематичне надання інформації про інноваційні інструменти навчання (викладання) потенційним користувачам у місцевих ЗМІ, публікація науково-методичних статей, посібників та ін.