НА БАЗІ ЦЕНТРУ ВІДБУЛАСЯ ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ЗАПРОШЕНОГО ПОЛЬСЬКОГО ПРОФЕСОРА ДЛЯ МАГІСТРАНТІВ-ПЕДАГОГІВ

13 лютого відбулася відкрита лекція для магістрантів спеціальності «Початкова освіта» запрошеного професора, доктора хабілітованого, директора Інституту Педагогіки Поморського Університету в Слупську (Республіка Польща), координатора Центру соціальних досліджень інклюзії, завідувача кафедри загальної педагогіки та методології науки Анни Бабіцкої-Віркус на тему: “Право дітей на самовираження на прикладі польського та британського законодавства щодо зовнішнього вигляду учнів”. Захід проходив у форматі онлайн у рамках вивчення навчальної дисципліни «Педагогічна компаративістика»

Ініціатор і модератор зустрічі – доктор педагогічних наук, професор, директор Центру Олена Будник вказала на традиції міжнародної співпраці з Поморським Університетом в Слупську у рамках чинної угоди, ознайомила учасників зустрічі з науковими зацікавленнями запрошеного спікера (загальна педагогіка, соціологія, критична педагогіка, права дитини, питання опору в освіті, шкільна культура, методологія, феміністична кримінологія та ін.), запросила учасників до активної діалогової взаємодії.

Проф. Анна Бабіцка-Віркус у своїй доповіді торкнулася теоретичних аспектів окресленої проблеми в науковій літературі, зокрема значенні шкільного одягу та зовнішнього вигляду учасників освітнього процесу з погляду питань рівності, дискримінації, дисципліни, гендеру, ментальності, релігійних традицій тощо, опираючись на концепції Пітера Макларена про підпорядкування тіла панівною культурою та концепції безпеки Мішеля Фуко. Значна увага була приділена презентації реального стану дотримання прав дітей на вільне самовираження у сфері зовнішнього вигляду та одягу, а також розуміння механізмів підпорядкування тіл учнів у шкільному середовищі; дослідженню спільних і відмінних рис між шкільною політикою Великої Британії та Польщі у цьому аспекті. Акценти здійснено на необхідності дотримання прав учня, забезпечення його свободи та створення умов для самовираження, розвитку креативності в закладі освіти.

Декан педагогічного факультету, доктор педагогічних наук, професор Оксана Кондур подякувала польській колезі за цікавий досвід, зазначивши, що «культура одягу, думок, поведінки слугує елементам загальної культури людини, педагога». Вона також висловила деякі пропозиції щодо перспектив подальшої науково-освітньої співпраці. На зустрічі були присутні: завідувач кафедри початкової освіти, професор Руслана Романишин, а також професори Оксана Цюняк, Тетяна Качак; доценти Світлана Довбенко, Марія Копчук-Кашецька, Катерина Фомін. Предметом активних дискусій та обговорень магістрантів і викладачів були й питання впливу молодіжної субкультури на зовнішній вигляд учнів у контексті права дітей на самовираження; випадки дискримінації, булінгу в учнівському середовищі через неприйняття різноманітності. Магістрантка Мар’яна Перчик провела паралель щодо єдиних вимог до шкільного одягу та правил зовнішнього вигляду учнів у приватних і державних школах Івано-Франківська у контексті вільного вираження своїх думок, поглядів і переконань, що гарантується Конвенцією про права дитини. У ході заходу, в якому взяло участь 80 учасників, окреслено деякі напрями діяльності педагогічного факультету і Центру “PNU EcoSystem” щодо реалізації стратегії інтернаціоналізації університету.