УЧАСТЬ У МЕТОДОЛОГІЧНОМУ СЕМІНАРІ ПОЛЬСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК

15-17 вересня директорка Центру “PNU EcoSystem” професорка Олена Будник взяла участь у щорічному методологічному семінарі секції християнської педагогіки Польської академії наук (ПАН) на тему: “Ідентичність вихователя, педагога і християнська педагогіка / Tożsamość wychowawcy, pedagoga i pedagogiki chrześcijańskiej”, який відбувся в Казімєжу Дольному над Віслою (Республіка Польща). Семінар, у якому взяли участь близько 50 дослідників, організований кафедрою загальної педагогіки факультету соціальних наук Люблінського католицького університету імені Івана Павла ІІ професором Мар’яном Новаком.

Під час триденної роботи семінару обговорено загальні проблеми ідентичності у контексті міждисциплінарності, зокрема теорії ідентичності американського соціолога і психоаналітика Е. Еріксона. Значна увага учасників семінару була приділена питанням розвитку ідентичності вчителя (теоретика і практика), у тому числі завдань християнської педагогіки та її сучасні виклики.

У своєму виступі на тему: “Національна і педагогічна ідентичність: консолідаційна модель (досвід України в реаліях війни)” Олена Будник ознайомила присутніх з деякими дослідженнями ідентичності українських і польських учених, окреслила сфери вияву ідентичності у професійному, моральному, релігійному, соціально-політичному аспекті. Значну увагу професорка приділила обґрунтуванню завдань та специфіки формування національної та європейської ідентичності; акцентувала на раціональності вибору, що зумовлений потребами глибинного осмислення та аналізу історичного минулого, ідентифікаційних можливостей українців в реальних умовах війни, зауваживши, що «ці події стали нечуваною трагедією, але водночас і поштовхом для трансформації національної ідентичності»; виокремила модель педагогічної ідентичності вчителя через призму загальних моделей ідентичності у руслі формування індивідуальної траєкторії розвитку особистості, розглянула категорії педагогічної ідентичності майбутнього вчителя (студента), професійну ідентичність фахівця (педагога) та ін. У дискусії, серед іншого, обговорено деякі педагогічні аспекти українсько-польської співпраці.