ПРОДОВЖУЄМО ВИВЧАТИ “ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У STEM-ОСВІТІ” У РАМКАХ ПРОЄКТУ MOPED

Студенти  ОР “Магістр” спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) факультету природничих наук упродовж 4-го року продовжують вивчення дисципліни “Інноваційні технології у STEM – освіті”, яка була розроблена та внесена до освітньої програми у рамках міжнародного проєкту ERASMUS+ «MoPED» (№ 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP). Дисципліна спрямована на підготувку майбутніх освітян у сфері інноваційних технологій при викладанні STEM-предметів.

Метою курсу є ознайомлення студентів із новітніми освітніми трендами та методикою створення дослідницького середовища для предметів STEM, онлайн лабораторіями, різноманітними платформами, які використовують для онлайн та офлайн навчання. Значну увагу приділено вивченню сучасних освітніх технологій: дослідницько-орієнтоване навчання (Inquiry based learning), метод проєктів (Project-based learning), колаборативне навчання (Collaborative learning), дуальне навчання (Dual Learning).

У ході ознайомлення із сучасними освітніми трендами у викладанні природничих дисциплін та особливостями використання їх в навчальному процесі, студенти розробили плани-конспекти уроків біології для 6, 7, 8 та 10 класів з використанням технології “перевернутого” навчання (Flipped learning), а також запропонували власні розробки уроків перевірки знань, умінь і навичок з використанням платформи Wizer.me та Kahoot. З особливим захопленням магістранти ознайомилися з платформою Go-Lab, зокрема з лабораторіями на біологічну тематику, а також особливостями створення е-освітніх дослідницьких середовищ (Inquiry learning spaces). До заліку вони створили та презентували власні е-освітні дослідницькі середовища (ILS).