КОМАНДА ЦЕНТРУ ВЗЯЛА УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

22-23 квітня фахівці Центру – професорка Олена Будник, доцентки Тетяна Качак, Тетяна Близнюк і Катерина Фомін – взяли участь у V Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти» у рамках проєкту програми Еразмус + Модуль Jean Monnet 620252-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE, яка відбулась у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. Під час роботи круглого столу «Європейські педагогічні концепції та український досвід використання театральної діяльності у розвитку soft skills дітей: теорія, практика, перспективи» Катерина Фомін у своєму виступі окреслила важливі аспекти впровадження європейського освітнього досвіду у розвитку soft skills молодших школярів, передусім у процесі діалогічного навчання. Як зауважила Олена Будник, педагогічну діяльність сьогодні варто ототожнювати з театром (не) одного актора, як традиційно тлумачиться, а театром усіх учасників освітнього процесу: «Важливо орієнтуватися на зв’язок естетичного з культурним середовищем та соціокультурну функцію закладу освіти, розмежування художнього та естетичного, розуміння прекрасного через призму соціальної компетентності». Дослідники згадали твори К. Ушинського про естетичне виховання, І. Зязюна про «красу педагогічної дії», Г. Васяновича про естетичну культуру особистості педагога та ін. Тетяна Близнюк розглянуто важливість і способи розвитку soft skills, які спрямовані на розширення особистісних та професійних компетенцій майбутніх учителів початкової школи в умовах змішаного навчання. Тетяною Качак акцентовано на креативності учителя й учнів початкової школи на уроках літературного читання, акцентовано на значенні цифрових інструментів у розвитку творчої діяльності здобувачів початкової освіти у процесі роботи з художніми текстами.