МАЙБУТНІ ПЕДАГОГИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ПРОДОВЖУЮТЬ ВИВЧАТИ НАВЧАЛЬНУ ДИСЦИПЛІНУ, РОЗРОБЛЕНУ У РАМКАХ ПРОЄКТУ MOPED

Уже другий рік поспіль маґістранти спеціальності 013 «Початкова освіта» вивчають навчальну дисципліну «Методика електронного навчання в початковій школі», яка була впроваджена в освітній процес університету у рамках проєкту програми ЄС Еразмус+ «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання – MoPED» (№ 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP).

Як зауважує розробник – докторка педагогічних наук, професорка Олена Будник, навчальний курс спрямований на розвиток у студентів цифрової компетентності, зокрема: здатності критично оцінювати цифровий контент, безпечно використовувати цифрові технології, засоби комунікації для вирішення професійно-педагогічних задач, навичок етичної поведінки в інформаційно-комунікаційному середовищі. Значна частина змісту присвячена практичним методам використання в освітньому процесі таких інструментів і засобів навчання, як: дослідницькі е-освітні середовища, онлайн лабораторії, навчальні ігри, відео та інтерактивні презентації у вивченні предметів STEAM.

Лекційні заняття цьогоріч проходили виключно онлайн, а практичні модулі – у змішаному форматі. Частково заняття проводилися в Центрі інноваційних освітніх технологій «PNU EcoSystem» з використанням можливостей інноваційного класу як складової освітньої екосистеми MoPED. Навчальний контент для студентів розміщений на платформі Moodle, на якій у 2020 році на курс зареєстровано 168 студентів денної та заочної форми навчання.

За відгуками маґістрантів, які уже завершили вивчення «Методики електронного навчання в початковій школі», курс надзвичайно актуальний у сучасних умовах пандемії коронавірусу, адже використання методів онлайн комунікації для обміну інформацією з учнями, електронних освітніх ресурсів та інструментів є необхідними для дистанційного і змішаного навчання школярів. Студенти навчилися використовувати кращі європейські практики щодо організації освітнього процесу та зауважили, що ці навички та інноваційні підходи у навчанні є необхідними для ефективної професійної діяльності сучасного вчителя Нової української школи.