МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР У РАМКАХ ПРОЄКТУ MOPED

25 лютого у Центрі інноваційних освітніх технологій «PNU EcoSystem» відбувся методичний семінар «Ґаджети в освіті: за і проти» у рамках проєкту програми ЄС ERASMUS+ «MoPED – Модернізація вищої педагогічної освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (№586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP), організований для викладачів кафедри педагогіки початкової освіти нашого університету.

Учасники заходу ознайомилися із можливостями використання просторового, педагогічного і технологічного дизайну Центру для впровадження цифрових інновацій у професійній підготовці майбутніх педагогів. Директор Центру, професорка Олена Будник також ознайомила колег із освітніми програмами для підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які плануються на базі Центру, та запросила до співпраці у проведенні тренінгових занять. Доцентка Тетяна Близнюк продемонструвала можливість мобільних додатків для миттєвого зворотнього зв’язку з аудиторією, а доцентка Інна Червінська розповіла про важливість підвищення рівня цифрової грамотності педагогів в умовах сьогодення. Викладачі кафедри мали можливість взяти участь в інтерактивному обговоренні позитивних і негативних моментів щодо використання ґаджетів в освітній діяльності педагога та у форматі тренінгу дискутувати щодо доцільності й особливостей їх використання у практиці роботи Нової української школи.