ОБГОВОРЕННЯ ПИТАННЯ ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ НА ВЧЕНІЙ РАДІ ПРИКАРПАТСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

5 листопада директорка Центру інноваційних освітніх технологій “PNU EcoSystem” професорка Олена Будник взяла активну участь у роботі вченої ради Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, де виступила з доповіддю щодо впровадження інноваційних освітніх технологій у рамках програми ЄС Еразмус+КА2 «Модернізація педагогічної освіти з використанням інноваційних інструментів викладання – MoPED» (№ 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP). У доповіді йшлося про основні завдання Центру з упровадження педагогічних інновацій у роботі з такими цільовими групами, як: студенти (майбутні педагоги), викладачі університету, педагогічні працівники закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти і т.п. Значна увага в обговоренні була приділена питанням організації, планування і проведення у Центрі спільно з іншими структурними підрозділами університету відкритих лекцій, тренінгів, воркшопів з підвищення кваліфікації педагогічних працівників, а також вебінарів, конференцій, у т.ч. міжнародного рівня.