Scientific work of students

 

Innowacje edukacyjne: Ukraińsko-Polski zbiór prac naukowych studentów / red. prof. Olena Budnyk; Centrum Innowacyjnych Technologii Edukacyjnych “PNU EcoSystem”. Wyd. 1. Iwano-Frankiwsk, Ukraina: Wyd. Kushnir G.M., 2019. 176 s.
Innowacje edukacyjne: Ukraińsko-Polski zbiór prac naukowych studentów / red. prof. Olena Budnyk; Centrum Innowacyjnych Technologii Edukacyjnych “PNU EcoSystem”. Wyd. 2. Iwano-Frankiwsk, Ukraina: Wyd. Kushnir G.M., 2020. 164 s.
Innowacje edukacyjne: Ukraińsko-Polski zbiór prac naukowych studentów / red. prof. Olena Budnyk, red. lit. prof. Tetiana Kachak; Centrum Innowacyjnych Technologii Edukacyjnych “PNU EcoSystem”. Wyd. 3. Iwano-Frankiwsk, Ukraina: Wyd. Kushnir G.M., 2021. 143 s.
Innowacje edukacyjne: Ukraińsko-Polski zbiór prac naukowych studentów / red. prof.  Olena Budnyk; Centrum Innowacyjnych Technologii Edukacyjnych “PNU EcoSystem”. Wyd. 4. Iwano-Frankiwsk, Ukraina: Wyd. Kushnir G.M., 2022. 187 s.
Innowacje edukacyjne: Ukraińsko-Polski zbiór prac naukowych studentów / red. prof.  Olena Budnyk; red.  lit. prof. Tetiana Kachak; Centrum Innowacyjnych Technologii Edukacyjnych “PNU EcoSystem”. Wyd. 5. Iwano-Frankiwsk, Ukraina: Wyd. Kushnir G.M., 2023. 198 s. ISBN 978-617-7926-53-4
Innowacje edukacyjne: Ukraińsko-Polski zbiór prac naukowych studentów / red. prof.  Olena Budnyk; red.  lit. prof. Tetiana Kachak; Centrum Innowacyjnych Technologii Edukacyjnych “PNU EcoSystem”. Wyd. 6. Iwano-Frankiwsk, Ukraina: Wyd. Kushnir G.M., 2023. 182 s. ISBN 978-617-7926-54-1

Innowacje edukacyjne: Ukraińsko-Polski zbiór prac naukowych studentów / red. prof.  Olena Budnyk; red.  lit. prof. Tetiana Kachak; Centrum Innowacyjnych Technologii Edukacyjnych “PNU EcoSystem”. Wyd. 7. Iwano-Frankiwsk, Ukraina: Wyd. Kushnir G.M., 2024. 264 s.