MoPED Ecosystem

Одним з головних завдань проєкту програми ЄС ERASMUS+ КА2 «MoPED Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання / Modernization of Pedagogical Higher Education by Innovative Teaching Instruments» (№ 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP) є створення освітньої екосистеми (MoPED EcoSystem).

MoPED Ecosystem спрямована на підтримку експлуатаційної ефективності 6 інноваційних класів (ICR), створених в кожному українському університеті, та забезпечення ефективного партнерства між університетами і закладами загальної середньої освіти, асоціаціями вчителів, громадськості задля поширення кращих європейських практик, досвіду навчання/викладання у сфері STEAM-освіти, формування інноваційного професійного середовища з обміну прогресивними методиками викладання тощо.

Концепція функціонування екосистеми MoPED в цілому спрямована на вирішення таких завдань:

  • Організацію професійних семінарів (онлайн-семінарів із залученням усіх партнерів та вчителів шкіл, асоціацій), профспілок шкільних вчителів для обговорення актуальних проблем науки та техніки, інноваційним інструментам та методам навчання в загальній середній та вищій освіті, особливостям  викладання дисциплін STEAM.
  • Спільну участь в українських та міжнародних програмах, проведення наукових заходів (олімпіади, конкурси, захисти наукових робіт) для студентської молоді університетів-партнерів на базі Центру.
  • Реалізацію можливостей студентів щодо формальної та неформальної освіти на курсах, розроблених у рамках проєкту MoPED.
  • Проведення спільних інтегрованих занять науково-педагогічними працівниками різних університетів та педагогами закладів загальної середньої і позашкільної освіти на базі Центру ПНУ та Центрів (ICR) партнерських університетів.
  • Проведення масових наукових заходів (вебінарів, воркшопів, конкурсів і т.п.) для студентської молоді університетів-партнерів та педагогів закладів освіти різних типів на базі Центру.

Таким чином, MoPED Ecosystem – це динамічна структура, що об’єднує окремі інноваційні освітні середовища, що створені у кожному партнерському університеті.

MoPED Ecosystem Прикарпатського національного університету включає:

  • Вільний доступ до інформаційного середовища та технічного обладнання Центру інноваційних освітніх технологій “PNU EcoSystem” всіма структурними підрозділами університету.

Навчальні дисципліни університетів-партнерів (переглянути за посиланням: http://mopedproject.eu/ua/results/developed-courses/).