Scientific work of students

 

Innowacje edukacyjne: Ukraińsko-Polski zbiór prac naukowych studentów / red. prof. Olena Budnyk; Centrum Innowacyjnych Technologii Edukacyjnych “PNU EcoSystem”. Wyd. 1. Iwano-Frankiwsk, Ukraina: Wyd. Kushnir G.M., 2019. 176 s.
Innowacje edukacyjne: Ukraińsko-Polski zbiór prac naukowych studentów / red. prof. Olena Budnyk; Centrum Innowacyjnych Technologii Edukacyjnych “PNU EcoSystem”. Wyd. 2. Iwano-Frankiwsk, Ukraina: Wyd. Kushnir G.M., 2020. 164 s.
Innowacje edukacyjne: Ukraińsko-Polski zbiór prac naukowych studentów / red. prof. Olena Budnyk, red. lit. prof. Tetiana Kachak; Centrum Innowacyjnych Technologii Edukacyjnych “PNU EcoSystem”. Wyd. 3. Iwano-Frankiwsk, Ukraina: Wyd. Kushnir G.M., 2021. 143 s.
Innowacje edukacyjne: Ukraińsko-Polski zbiór prac naukowych studentów / red. prof.  Olena Budnyk; Centrum Innowacyjnych Technologii Edukacyjnych “PNU EcoSystem”. Wyd. 4. Iwano-Frankiwsk, Ukraina: Wyd. Kushnir G.M., 2022. 187 s.