МЕДІАДИДАКТИКА ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ВИВЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО КУРСУ В РАМКАХ ПРОЄКТУ MOPED

Впродовж 2022/23 навчального року студенти педагогічного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника продовжують вивчати інноваційний курс «Медіадидактика початкової школи», який розроблено і внесено до Освітньо-професійної програми бакалавр спеціальності «Початкова освіта» у рамках міжнародного проєкту ЄС ЕРАЗМУС + КА2 «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання» (MoPED), № 586098-ЕРР-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP. Цьогоріч навчальну дисципліну опановують студенти трьох груп ІІ курсу, а це – понад 70 чоловік.

Заняття проходять у змішаному форматі шляхом поєднання онлайн і офлайн форматів організації освітнього процесу у зв’язку з воєнним станом в Україні. Однак такий формат не зменшує зацікавленості студентів цим курсом. Про особливий інтерес здобувачів освіти до основ медіадидактики засвідчує рівень підготовки до занять, участь у групових творчих проєктах, практична спрямованість підготовлених завдань та їх інноваційність. Варто зазначити, що очікування студентів, проголошені ними перед вивченням курсу, – справджуються, успішно реалізуються вказані програмні результати навчання, формуються професійні компетентності.

Освітній контент навчальної дисципліни сприяє формуванню у студентів основ медіаосвіти, розвиває медіаграмотність, підвищує рівень медійної культури, навчає прикладним умінням застосування інноваційних медіаосвітніх ресурсів і медіатехнологій в освітній процес Нової української школи. Якісному опануванню навчальної дисципліни «Медіадидактика початкової школи» сприятиме навчально-методичний комплекс з курсу, підготовлений професоркою кафедри педагогіки початкової освіти Інною Червінською. Комплекс включає опорні конспекти лекцій, методичні рекомендації до проведення практичних занять, до організації самостійної та індивідуальної роботи студентів, завдання для поточного і підсумкового тестового контролю знань студентів, які розміщені на університетській платформі дистанційного навчання та на платформі Google Classroom (https://classroom.google.com/u/1/c/NTQ1NzQzODgxNzEy).