СТАРТУВАЛИ КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ КАЛУСЬКОЇ ОТГ

25  жовтня команда Центру інноваційних освітніх технологій «PNU EcoSystem» розпочала роботу на базі Калуського ліцею №10 Івано-Франківської області, де було організовано курси підвищення кваліфікації для педагогічних працівників, які забезпечують навчання учнів 5-11(12) класів у закладах загальної середньої освіти, відповідно до нових методик згідно з Концепцією «Нова українська школа» за напрямами, визначеними п.15 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого Постановою КМУ від 21.08.2019 №800 на тему: «Цифрові технології в освітньому процесі НУШ» відповідно до затвердженої програми в обсязі 30 акад. год (1,0 кредит ЄКТС).

Відповідно до підписаних договорів з керівниками закладів загальної середньої освіти Калуської ОТГ у курсах беруть участь 354 учителів, котрі працюють у 15-ти локаціях за фаховим спрямуванням: математика, STEM-освіта та інтегровані курси; біологія, екологія, основи здоров’я і природничі науки; географія, природничі науки; інформатика, інформаційні технології та робототехніка; фізика та астрономія; історія України, всесвітня історія, етика та правознавство; українська мова та література; зарубіжна література та інтегровані курси; іноземні мови та ін.

Учителі Калущини активно працюють над удосконаленням інформаційно-комунікаційної, цифрової, інклюзивної та мовленнєвої компетентностей щодо: використання цифрових інструментів в організації освітнього процесу; застосовування онлайн-сервісів для формувального та підсумкового оцінювання результатів навчання; розвитку навичок упровадження медіаосвітніх технологій та забезпечення зворотного зв’язку в умовах дистанційного/змішаного навчання здобувачів освіти; забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами з допомогою ІКТ; розвитку soft skills у професійній діяльності тощо.

У контексті реалізації  програми курсів підвищення кваліфікації педагоги Калуської ОТГ поглибили знання про особливості інтеграції  в освітньому процесі НУШ, обговорили проблему викладання інтегрованих курсів у межах мовно-літературної галузі та STEAM-предметів (проф. Тетяна Качак).  Обов’язковий елемент кожного заняття – практична робота вчителів з тим чи іншим цифровим інструментом, формування вмінь створювати власні медіапродукти й використовувати їх у викладанні свого навчального предмета. Опановуючи онлайн-ресурс LearningApp, педагоги розробили інтерактивні вправи, завдання, ігри та вікторини.

Значну увагу приділено використанню цифрових інструментів та сервісів для формувального та підсумкового оцінювання результатів навчання (доц. Тетяна Близнюк), навчальній   взаємодії онлайн з допомогою онлайн-дошки Padlet (доц. Катерина Фомін), а також  цифровим методичному інструментарію щодо організації інклюзивної освіти (проф. Світлана Чупахіна).

Командна робота на практичних воркшопах «Медіаграмотність учасників освітнього процесу. Шляхи запобігання кібербулінгу» (проф. Інна Червінська) сприяла розвиткові медійно-інформаційної грамотності вчителів, увиразнила розуміння необхідності критичного мислення у світі постправди, маніпуляцій, пропаганди і фейків, дотримання правил інформаційної гігієни у сучасному інформаційному просторі.

З учителями STEM обговорили особливості навчання у цифрову епоху, характерні риси сучасного покоління учнів, а також доцільність використання доповненої та віртуальної  реальності у навчальному процесі. У практичній частині працювали з навчальними матеріалами та мобільними додатками доповненої реальності, які можна використовувати на уроках  фізики, хімії, біології, астрономії, природознавства та інформатики.

Курси проводяться за підтримки начальниці управління освіти Калуської міської ради Ірини Люклян та організаційного супроводу директорів Калуських ліцеїв – Тетяни Федорів, Наталії Овсеєнко та Оксани Табачук.