СЕМІНАР-ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОСТОРІВ ЦЕНТРУ У РАМКАХ ПРОЕКТУ MOPED

12 грудня відбувся семінар-презентація «Навчальні простори Центру інноваційних освітніх технологій «PNU EcoSystem» та їх цільове призначення» (для викладачів кафедри фахових методик і технологій початкової освіти) у рамках міжнародного проекту MoPED «Модернізація вищої педагогічної освіти з використанням інноваційних інструментів викладання» (№586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP).
Команда Центру ознайомила присутніх з метою та завданнями створення в університеті освітньої екосистеми MoPED задля модернізації змісту вищої освіти у контексті вдосконалення професійної підготовки вчителів для Нової української школи з використанням інноваційних цифрових інструментів (директорка Центру ІОТ, доктор педагогічних наук, професор Олена Будник); технологіями мобільного навчання у підготовці майбутніх учителів початкової школи (кандидат педагогічних наук, доцент Тетяна Близнюк); особливостями використання медійних технологій у підготовці сучасного вчителя (кандидат педагогічних наук, доцент Інна Червінська); педагогічними можливостями робототехніки у школі, зокрема LEGO Education WeDo 2.0 (кандидат технічних наук, інженер-програміст Центру ІОТ Михайло Котик). Учасники заходу взяли участь в обговоренні питань щодо спільної роботи з упровадження педагогічних інновацій в освітній процес університету, проведення масових заходів з популяризації STEAM-освіти у реґіоні.