Історія

Концепція створення Центру інноваційних освітніх технологій «PNU EcoSystem» розроблена у рамках проекту програми ЄС Еразмус+ KA2 «Модернізація вищої педагогічної освіти з використання інноваційних інструментів викладання (MoPED)» (№586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP) відповідно до вимог Законів України «Про вищу освіту» (2014), «Про освіту» (2017), «Про загальну середню освіту» (2018); та з метою реалізації основних положень Концепції розвитку педагогічної освіти (2018), Концепції «Нова школа. Простір освітніх можливостей» (2016), Національної доктрини розвитку освіти України в ХХІ ст. (2002), Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (2013), Державного стандарту початкової освіти (2018) та ін.
Центр інноваційних освітніх технологій «PNU EcoSystem» є структурним підрозділом ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», який утворений рішенням вченої ради (протокол № 7 від 30 серпня 2019 р.). Згідно наказу ректора проф. І.Є.Цепенди (наказ № 515 від 30.08.2019 р.).Офіційно Центр функціонує з 1 вересня 2019 року
Основна діяльність Центру спрямована на впровадження в освітній процес кращих європейських практик навчання, використання інформаційно-комунікаційних технологій у підготовки педагога згідно сучасних викликів реформування вітчизняної освіти.