Соціальний дизайн

Локальний рівень. Центр ІОТ в структурі новоствореної екосистеми університету забезпечує підвищення рівня соціальної активності студентів-майбутніх учителів щодо використання та впровадження в практику роботи закладів середньої освіти інноваційних інструментів викладання; а також уможливлює:
1) підвищення якості викладання-навчання курсів для майбутніх учителів з використанням кращих європейських практик, проведення навчальних занять (тренінгів, воркшопів, майстер-класів) для студентів та академічного персоналу щодо поширення цього досвіду;
2) створення відкритого інформаційного ресурсу в університеті, бази для поширення досвіду проекту MoPED, яка буде постійно поповнюватися за рахунок наявних матеріалів проекту, створених викладачами, нових надходжень (кейсів, методичних рекомендацій тощо);
3) використання обладнання Центру ІОТ та поєднання певних просторів для проведення вебінарів, онлайн-зустрічей, конференцій з обміну досвідом викладання (навчання) та ін.
4) використання технічного обладнання та набутого досвіду роботи у міжнародних проектах ЕРАЗМУС+ (GameHub і MoPED) для підготовки міждисциплінарних магістерських робіт студентами згаданих підрозділів, координація їх спільної діяльності для створення інноваційних освітніх ресурсів з використанням кращих європейських практик.
Реґіональний рівень: підвищення якості розроблення і проведення короткострокових інтенсивних курсів підвищення кваліфікації вчителів закладів середньої освіти м. Івано-Франківська та Івано-Франківської області, навчальних занять (тренінгів, воркшопів, майстер-класів), налагодження співпраці з установами післядипломної педагогічної освіти, асоціаціями освітян краю та ін.
Національний рівень:
1) використання обладнання Центру ІОТ для розвитку професійно орієнтованих контактів з університетами та організаціями щодо підготовки майбутніх педагогів (перекваліфікації вчителів) та підвищення якості надання освітніх послуг на національному та міжнародному рівнях;
2) поширення досвіду використання інноваційних інструментів викладання (навчання) для модернізації змісту педагогічної освіти серед педагогічних інститутів (університетів) через його представлення на конференціях, семінарах (вебінарах) всеукраїнського та міжнародного рівнів, які будуть поводитися в Центру ІОТ;
3) використання можливостей Центру ІОТ для проведення онлайн вебінарів, воркшопів, відеолекцій для студентів та інших зацікавлених осіб, а також презентацій результатів роботи в міжнародних проектах, зокрема MoPED.