Просторовий і технологічний дизайн

Просторовий і технологічний дизайн Центру ІОТ створено з допомогою сучасного технічного обладнання, яке розташоване за визначеними навчальними просторами (зонами).
У Центрі ІОТ передбачено такі 4 навчальні простори (зони):
STEAM-lab:
Електронний фліпчарт SMART, набори конструкторів LEGO Education WeDo 2.0, LEGO “Simple mechanisms”. Це дає змогу використовувати інноваційні електронні ресурси для розвитку конструктивних умінь студентів (практичних педагогів), інженерної творчості, стимулювання мотивації до вивчення й популяризації STEAМ-освіти, навичок партнерської взаємодії, роботи в команді, різних форм індивідуально-групової практичної діяльності тощо. Круглі портативні столи, розташовані у цьому просторі, уможливлюють застосування інтерактивних методик роботи у процесі вирішення навчальних проблем (Problem Based Learning). Значна увага приділяється інтеґрованому вивченню предметів STEAM у закладах освіти.
ІТ-простір – обладнаний комп’ютерами, ноутбуками, електронним фліпчартом SMART, 3D-принтером. Обладнання цього простору призначене для використання електронних інноваційних методів навчання, дослідницьких онлайн лабораторій і середовищ (ILS), відкритих електронних ресурсів, розвитку медіаграмотності та кібербезпеки, застосування навчальних ігор, симуляцій, відеофільмів та їх створення тощо.
Простір мобільного навчання передбачає використання мобільних пристроїв, планшетів для доступу до освітніх ресурсів, вивчення електронних освітніх інструментів навчання/викладання (включаючи англомовні: STEAM Decks, Inspiration 9, Kahoot та інші), створення освітнього контенту у класі і за його межами. У цьому просторі також розміщений телевізор та шафа для зберігання та зарядки планшетів. Це дає змогу демонструвати окремі фрагменти навчальної проблеми для її подальшого вирішення з допомогою методики мобільного навчання (робота в парах, групах та індивідуально).У просторі мобільного навчання рекомендуємо застосувати методику «перевернутого навчання» (Flipped Learning) та навчальних відео. Мобільні технології використовуються в освітньому процесі як окремо, так і спільно з іншими інформаційними та комунікаційними технологіями. Працювати з портативними пристроями доцільно у різних навчальних зонах (просторах), залежно від специфіки і завдань викладання (навчання).
Презентаційний простір – передбачений для організації різних форм групової та індивідуальної освітньої діяльності: презентації, тренінги, проектна робота, мозковий штурм, робота в команді, представлення і захист виконаної роботи, її оцінювання тощо. Тут міститься інтерактивна дошка SMART Board з проектором і телевізор.
Всі виокремлені простори є поліфункціональними, за необхідності їх можна трансформувати відповідно до освітніх завдань навчання та викладання.
Передбачено поєднання двох презентаційного простору і простору мобільного навчання в цілісний Конференц-простір – за потреби організації та проведення освітніх заходів (у т.ч. онлайн), зустрічей, семінарів та ін. для викладачів і студентів університету, гостей з інших інституцій, включаючи міжнародних.
Конференційний простір використовується для представлення студентами модульних індивідуальних творчих проектів, тематичних навчальних відео, а також для проведення студентських наукових Інтернет-конференцій (вебінарів) та ін. Цей простір рекомендуємо для вдосконалення методики використання коротких відео в освітньому процесі (студенти представляють фрагменти проведення уроків у початковій чи середній школі із застосуванням кращих європейських практик).
Умовно виокремлено Простір рефлексії – передбачений для індивідуальної самостійної роботи, генерації нових ідей, роздумів щодо проблемних ситуацій (тут, за потреби, можуть використовуватися мобільні пристрої), розвитку критичного мислення, «перезавантаження» тощо. Цей простір обладнаний м’якими меблями, за потреби він може бути доповнений пересувними столами чи кріслами-трансформерами.