Міжнародна діяльність

– розвиток і поглиблення співпраці із закордонними закладами освіти різних рівнів у науково-дослідницькій, культурно-освітній сферах з метою вивчення та популяризації кращих зарубіжних методик навчання, передусім предметів STEAM;
– запрошення науковців, викладачів з інших країн для читання лекцій, проведення тренінгів для студентів і педагогів-практиків;
– проведення спільних наукових досліджень на базі Центру ІОТ;
– співпраця із зарубіжними дослідницькими інституціями для підготовки й реалізації спільних ґрантових програм;
– організація та проведення масових заходів (конференцій, семінарів, круглих столів, презентацій), у т.ч. онлайн, з проблем розвитку педагогічної творчості, медіаграмотності та цифрової культури у сучасному освітньому просторі.